• DSC_9696-1712735326725
  • DSC_8663
  • DSC_8665
  • DSC_8633
  • DSC_8673
1

//AWG09 盆//

Regular price
NT$ 1,180.00
Sale price
NT$ 1,180.00
Regular price
NT$ 0.00

靈感源自於金屬鍛敲

以鍛敲的基礎下 再去做手法的誇飾

參數化設計 所有鍛敲面皆為隨機且無重複

增加了盆器本身的可看性

M Ø13x6.3cm

L Ø14.5x7.5cm